Oslo Media House planlegger et nytt kurs i historiefortelling med mobilen våren 2018

| |

Categories

Event

Kurset er, i tillegg til journalister og redaktører, myntet på kommunikasjonsmedarbeidere, politikere, bedriftsledere og andre som har lyst til å bli bedre til å skape sine egne historier. Fordi ingen klarer å fortelle dine og din virksomhets historier bedre og billigere enn deg og dine kollegaer – med mobilen som eneste verktøy.

Etter et to-dagerskurs med Ivo Burum har du lært å filme, redigere og publisere like gode historier som de profesjonelle. De gode historiene og de viktige budskapene er i sentrum for kurset, som gjør deg til den komplette historiefortelleren. Ivo Burum er, i motsetning til en del andre kursholdere, genuint opptatt av innhold. Det tekniske er nødvendig, men det er et enkelt verktøy som dere vil lære nesten uten å merke det.

På kurset lærer du grunnleggende filming, redigering, utnyttelse av lys, hvordan du får tar opp god lyd og hvordan du bygger opp historien ved å følge enkle regler. Når du drar hjem etter to dager har du laget tre historier og er klar til å fortsette som mojo. Hvis du lærer hurtig, får du med deg mer avansert kunnskap om hvordan du jobber med lyd, bilde og redigering.

Om kursholderen

Burum har undervist mer enn 200 norske journalister i historiefortelling med mobil og prinsippene rundt SmartMojo. Han har også undervist journalister og borgere i Danmark, Storbritannia, Irland, Sverige, Myanmar, Øst-Timor, Kina, Nepal, Thailand, Jordan, Syria, Yemen, Irak, Tunis, Bahrain, Australia, Sør-Afrika og andre steder. Han er ansatt på La Trobe University i Melbourne.

– Noe av det mest imponerende med Ivos kurs er at han både får de med lang erfaring til å utvikle seg og bli bedre, og han får de som aldri tidligere har laget en eneste video til å ble trygge på sine egne ferdigheter på to dager, sier Geir Terje Ruud som har jobbet med Burum i Myanmar, Danmark og Norge, med undervisning av alt fra tidligere politiske fanger til TV-journalister med mange års erfaring.

Burum er tidligere produsent for programmer som 60 Minutes og Foreign Correspondent i Australia. Han har skrevet seks bøker om journalistikk og historiefortelling, blant annet Democratizing Journalism Through Mobile Media (som bygger på hans PhD om emnet) og MOJO: The Mobile Journalism Handbook. Bøkene kan bestilles på Amazon.com.

Kurset arrangeres i Oslo Media House, Skippergata 26, 0154 Oslo i april/mai.  Dato blir fastsatt og annonsert innen utgangen av februar. Deltageravgift 6000 kroner per person, inkludert lunsj.

For spørsmål og påmelding, send mail til post@oslomediahouse.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *