Velkommen til Oslos media-allé!

|

I mai flyttet Oslo Media House ut av Skippergata 26, der vi har holdt til siden 2014.  Fra juni 2019 blir Oslo Media House å finne i nye lokaler i Posthallen.

Oslo Media House har siden 2014 etablert seg som en møteplass og et verksted for journalistikk – som et bidrag til fremtidens mediemangfold med utgangspunkt i Oslo. I de tre etasjene i Skippergata 26 har det i løpet av disse årene vært rundt 130 leietagere, fra journalister til aktivister, som har boltret seg med nye ideer, prosjekter og oppstartsbedrifter - samt et betydelig antall møter, workshops, kurs og debatter. Dette bildet er fra det årlige Oslo Media Meeting i september 2018. Foto: Gorm K. Gaare
Oslo Media House har siden 2014 etablert seg som en møteplass og et verksted for journalistikk – som et bidrag til fremtidens mediemangfold med utgangspunkt i Oslo. I de tre etasjene i Skippergata 26 har det i løpet av disse årene vært rundt 130 leietagere, fra journalister til aktivister, som har boltret seg med nye ideer, prosjekter og oppstartsbedrifter – samt et betydelig antall møter, workshops, kurs og debatter. Dette bildet er fra det årlige Oslo Media Meeting i september 2018. Foto: Gorm K. Gaare

 

Våre gamle lokaler, i den lille fireetasjers kontorgården fra 1876, blir  slått sammen med Skippergata 22 og bygget om til kontorlokaler for presseorganisasjonene fra 2021.

Vi i Oslo Media House er både stolte og glade for at det er nettopp i disse lokalene at de etablerte organisasjonene samlokaliseres som Pressens Hus.  Fredag 1. mars 2019 signerte Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Landslaget for lokalaviser (LLA), Fagpressen (F), Norsk Presseforbund (NP), Norsk Redaktørforening (NR), Institutt for journalistikk (IJ), Norsk Journalistlag (NJ), Norsk Telegrambyrå (NTB), Faktisk.no, SKUP en samarbeidsavtale om nye Pressens Hus.

Samtidig blir Oslo Media House fra juni 2019 å finne i nye lokaler i Prinsens gate 10, med fremleietagere som Født Fri, Bold Books, Giutbok.no, LIM, Oslo Business Memo, og et tallrikt redaksjonsmiljø av frilansere.

Med TV2 i Barcode og Pressens Hus (inkludert NTB) i Skippergata kan vi snakke om et gryende “Media Alley” i Oslo.  Jeg låner begrepet fra “Silicon Alley” i New York, som oppkalte det tech-tette strøket rundt bygget Flatiron på Manhattan etter Silicon Valley.

Oslo Media House, et kontorfellesskap, møtested og verksted for Oslo-baserte små og mellomstore medieaktører og med et betydelig internasjonalt nettverk, har en klar visjon om å være del av denne medie-alléen.