Author: Magne S Otterdal

Shabana Rehman er død

|

Vi minnes Shabana Rehman, komikeren som ble en av de aller sterkeste forkjemperne for både ytringsfriheten og alle andre grunnleggende friheter. Hun hadde i perioden 2018-2020 kontor i Oslo Media House, der hun også gjorde seg gjeldende som en aktiv “coworker” med stiftelsen Født Fri.

The Oslo Mediapod

|

The Oslo Mediapod revisits some of the participants and coworkers in the global network of Oslo Media House and especially the Oslo Media Meeting. We want to hear how it´s going for our friends & colleagues around the globe, and discuss questions about how media, innovation, democracy, freedom of expression copes with the corona catastrophe… Read more »

Bokdøgn med spennvidde! 

|

Årets bokdøgn i Oslo Media House byr på spennende aktiviter og stor spennvidde i forfatterskap. Møt både meritterte forfattere og forfattere med litt kortere fartstid. Kanskje du blir inspirert til å skrive bok selv? Bokdøgnet speiler ikke minst de journalistiske, aktivistiske og bokfaglige virksomhetene som holder hus i Oslo Media House.  Blant leietagerne våre er det… Read more »

Welcomes top media innovators to Oslo Media Meeting 2019

|

We are happy to welcome Vicki Hammarstedt, Berkeley Advanced Media Institute, and Gerd Maria May Herz, Room of Solutions, to the 5th annual Oslo Media Meeting in the last week of September. Oslo Media Meeting takes place at the brand new conference café at Oslo Media House, Posthallen in the center of Oslo, Wednesday September… Read more »

Oslo Media House – the hub

|

“Oslo Media House rapidly became a hub and place of work for those who want to meet the media sector changes in new ways and with new ideas.

Velkommen til Oslos media-allé!

|

I mai flyttet Oslo Media House ut av Skippergata 26, der vi har holdt til siden 2014.  Fra juni 2019 blir Oslo Media House å finne i nye lokaler i Posthallen.   Våre gamle lokaler, i den lille fireetasjers kontorgården fra 1876, blir  slått sammen med Skippergata 22 og bygget om til kontorlokaler for presseorganisasjonene… Read more »

Oslo Media House arrangerer strømmedager

|

Tirsdag 15. og onsdag 16. inviterer Oslo Media House alle som er interessert i strømming, podcast og videojournalistikk til “hackathon” og inspirasjon i Skippergata 26. https://www.facebook.com/oslomediahouse/videos/2257272421228572/ Si fra her om du vil være med på strømmedagene, den ene eller den andre eller begge dagene. – Vi har lånt hackathonbegrepet fra it-bransjen, hvor “hackathon” er betegnelse… Read more »

Oslo Media Meeting 2018

|

[konferanse]  Vil blokkjede føre til nok et jordskjelv i mediesektoren?  Hvilke nye formater er på vei i publisering? Hvordan kan journalistikken nyttiggjøre seg store datamengder?  Har journalister og aktivister noe å lære av hverandre? Klikk her og registrer deg for Oslo Media Meeting 2018. Dette er noen av temaene og spørsmålene som blir berørt under… Read more »

Rapport: En næringsklynge for journalistikk

|

Hvordan kan vi skape en næringsklynge i Oslo for små og store aktører i mediesektoren? Oslo Media House engasjerte Guro Istad til å utrede ideer og muligheter for å løfte frem et slikt prosjekt. Oslo Media House (OMH) fikk i 2017 tildelt midler fra Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus (RIP). 500.000 kroner som er… Read more »