Shabana Rehman er død

|

Vi minnes Shabana Rehman, komikeren som ble en av de aller sterkeste forkjemperne for både ytringsfriheten og alle andre grunnleggende friheter. Hun hadde i perioden 2018-2020 kontor i Oslo Media House, der hun også gjorde seg gjeldende som en aktiv “coworker” med stiftelsen Født Fri.